خانه سلامتی| از مرز خستگی گذر کن تاریخ تولد وبلاگ: 1392/7/12 مدیر: سیدحسین ابراهیمی کد شامد: 1-0-64-753464-1-1 http://khanesalamati.mihanblog.com 2020-04-07T16:42:33+01:00 text/html 2020-04-03T08:49:35+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی کتاب کسب و کار و تجارت الکترونیکی(مفاهیم و کاربردها) http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1206 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">کتاب کسب و کار و تجارت الکترونیکی(مفاهیم و کاربردها)</font><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/nqn5_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.jpg" width="366" height="516"></font><br></div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">نویسندگان: علی رجب زاده قطری - ساناز نیک قدم حجتی - رضا صفری</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">انتشارات: نگاه دانش</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">تعداد صفحات: 422صفحه</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" color="#33CCFF" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">*معرفی فصل ها*</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل اول: مقدمه ای بر کسب و کار و تجارت الکترونیکی <span class="st">،</span> مفاهیم بنیادی و تعاریف</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل دوم: زیرساخت های فنی کسب و کار و تجارت الکترونیکی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل سوم: بازارهای الکترونیکی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل چهارم: بازاریابی الکترونیکی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل پنجم: قیمت گذاری</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل ششم: تجارت الکترونیکی و موتورهای جستجو</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل هفتم: شبکه کسب و کار</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل هشتم: کسب و کار و تجارت همراه</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل نهم: محیط و جامعه الکترونیکی <span class="st">،</span> تجارت اجتماعی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل دهم:رایانش ابری کسب و کار</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل یازدهم: اینترنت اشیا و کسب و کار</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل دوازدهم: امنیت تجارت الکترونیکی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل سیزدهم: قراردادهای الکترونیکی <span class="st">،</span> ویژگی ها <span class="st">،</span> نحوه انعقاد و قواعد حاکم بر آن ها</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل چهاردهم: مباحث اخلاقی در تجارت الکترونیکی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:20px;">فصل پانزدهم: برنامه عملی اجرای کسب و کار الکترونیکی</span></font></p> text/html 2020-04-03T08:45:00+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی کتاب پازل تبلیغاتی تفکر آبی http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1205 <div align="center"><a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1205" target="" title=""><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">کتاب پازل تبلیغاتی تفکر آبی(0 تا 100 تبلیغات)</span></span><br><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;"></span></span><br><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;"></span></span><img src="http://uupload.ir/files/zblf_پازل_آبی.jpg" alt="" align="bottom" width="428" vspace="0" border="0" hspace="0" height="662"></a></div><br><p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">نویسنده: عاطفه نیکخو</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">انتشارات: نوآوران سینا</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">تعداد صفحات: 224</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#33CCFF"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">*تعداد و معرفی فصل ها*</span></span></font></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل اول:ضرورت شناخت علم تبلیغات چیست؟</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل دوم:تبلیغات سالم(حقیقی)</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل سوم: تبلیغات قاتل</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل چهارم: روانشناسی رنگ ها در تبلیغات</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل پنجم:خلاقیت</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل ششم:خلاقیت در تبلیغات</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل هفتم:استراتژی تبلیغات</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل هشتم:ارزیابی تبلیغات</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل نهم:ساخت یک آگهی تبلیغاتی</span></span></p> <p><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;">فصل دهم:طراحی کمپین تبلیغاتی</span></span></p><br><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: Comic\ Sans\ MS, cursive;"></span></span> text/html 2020-03-31T03:02:11+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی سندروم دست بیقرار چیست؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1194 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1194" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">سندروم دست بیقرار چیست؟ <br><br></font><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/1/10/11627898_167.jpg" alt="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/1/10/11627898_167.jpg" width="337" height="189"></a><br><br><h2 class="Htags_news_subtitle"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><strong class="news_strong">در این خبر قصد داریم از بیماری که «بهبود» در سریال پایتخت ۶ به آن مبتلا شده است، بیشتر بدانیم.</strong></font></h2> text/html 2020-03-25T06:47:37+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چگونه با روش های طبیعی و غیرطبیعی به جنگ با کرونا برویم؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1193 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1193" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">چگونه با روش های طبیعی و غیرطبیعی به جنگ با کرونا برویم؟<br><br></font><img src="http://jamejamonline.ir/files/fa/news/1399/1/4/12759_963.jpg" alt="چگونه با روش های طبیعی و غیرطبیعی به جنگ با کرونا برویم؟" width="261" height="174"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">خبر بد این است که هیچ قرصی وجود ندارد که ما را در برابر ویروس کرونا مصون کند اما خبر خوب این است که راه هایی وجود دارد و با استفاده از این راه ها می توان قدرت سیستم ایمنی بدن را بالا برد.</font> text/html 2020-03-25T06:39:46+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی معایب و مزایای استفاده از لیزر در درمان هموروئید http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1192 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1192" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">معایب و مزایای استفاده از لیزر در درمان هموروئید<br><br></font><img src="http://jamejamonline.ir/files/fa/news/1399/1/6/13356_601.jpg" alt="معایب و مزایای استفاده از لیزر در درمان هموروئید" width="276" height="184"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">در این مطلب قصد داریم، به راهکار‌هایی برای درمان سریع، قطعی و فوری بواسیر بپردازیم.</font> text/html 2020-03-20T05:51:12+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی خواص معجزه آسای ویتامین آ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1191 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1191" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">خواص معجزه آسای ویتامین آ <br><br></font><img src="http://jamejamonline.ir/files/fa/news/1399/1/1/12070_448.jpg" alt="title" width="376" height="250"></a><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br>ویتامین A یکی از مهمترین نیاز‌های بدن ماست و کمبود این ویتامین می‌تواند عوارض بسیار خطرناکی را برایمان ایجاد کند.</font> text/html 2020-03-08T05:08:27+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی توصیه های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1190 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1190" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">توصیه های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1398/12/18/637192646564437843.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر توصیه های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی" title="تصویر توصیه های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی" style="display: inline;" height="201" width="302"></a><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="5">بیماری کووید ۱۹، دارای طیف خفیف تا شدید است که می‌تواند نشانه‌هایی مانند سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس و سایر مشکلات تنفسی را به همراه آورد. </font> text/html 2020-03-01T09:37:42+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی فرمول خوراکی برای تقویت سیستم ایمنی بدن http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1189 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1189" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">فرمول خوراکی برای تقویت سیستم ایمنی بدن <br><br></font><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="فرمول خوراکی برای تقویت سیستم ایمنی" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/12/10/1074832_586.jpg" alt="فرمول خوراکی برای تقویت سیستم ایمنی" align="" width="252" height="151"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">اسفناج سرشار از ویتامین C است و همچنین منبع خوبی برای آنتی اکسیدان ها دیگر و بتا کاروتن محسوب می شود که ممکن است توانایی سیستم ایمنی بدن انسان برای مبارزه با عفونت را تقویت کند. </font> text/html 2020-02-21T08:12:21+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی خوراکی‌های طلایی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1188 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1188" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">خوراکی‌های طلایی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1398/12/02/637178838039425511.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر خوراکی‌های طلایی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا" title="تصویر خوراکی‌های طلایی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا" style="display: inline;" height="189" width="284"></a><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="5">متخصص طب سنتی گفت:‌ مصرف عدس، زرشک، به، سیب، هویج، شلغم، عسل، سیر، پیاز و دمنوش‌های گل‌گاوزبان، مرزنجوش، بابونه و پرسیاوشان در پیشگیری از ابتلا به کرونا بسیار مفید است. </font> text/html 2020-02-17T13:00:05+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی علت تبخال چیست؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1187 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1187" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">علت تبخال چیست؟ <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1398/11/25/637172969977415209.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر علت تبخال چیست؟" title="تصویر علت تبخال چیست؟" style="display: inline;" width="261" height="174"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">یک متخصص پوست و مو درباره علل بروز تبخال، راه های درمان و انتقال آن توضیح داد. </font> text/html 2020-02-10T11:53:31+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی بهترین زمان نوشیدن آب http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1186 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1186" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">بهترین زمان نوشیدن آب <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1395/07/25/636122012945356754.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر بهترین زمان نوشیدن آب" title="تصویر بهترین زمان نوشیدن آب" style="display: inline;" height="147" width="221"></a><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="5">یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: نوشیدن آب در شبانه روز کمک زیادی به عملکرد دستگاه‌های بدن می‌کند. </font> text/html 2020-02-06T04:31:32+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی لوپوس و 8 محرک احتمالی آن http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1185 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1185" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">لوپوس و 8 محرک احتمالی آن <br><br></font><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="لوپوس و 8 محرک احتمالی آن" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/11/14/1066384_979.jpg" alt="لوپوس و 8 محرک احتمالی آن" align="" width="352" height="211"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">اسرارآمیزترین نکته درباره لوپوس این است که دلایل یا درمان ریشه‌کن کننده آن نامشخص هستند. در شرایطی که این بیماری موجب علائم مختلفی می شود اما همچنان دلیل دقیق بروز آن کشف نشده است. </font><br> text/html 2020-01-31T04:34:11+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی این خوراکی‌ها رنگ دندان‌ها را عوض می کنند http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1184 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1184" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">این خوراکی‌ها رنگ دندان‌ها را عوض می کنند <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1398/11/10/637159835002714679.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر این خوراکی‌ها رنگ دندان‌ها را عوض می کنند" title="تصویر این خوراکی‌ها رنگ دندان‌ها را عوض می کنند" style="display: inline;" width="324" height="216"></a><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br>مصرف بعضی از خوراکی‌ها با آسیب زدن به مینای دندان باعث زرد شدن دندان‌ها می‌شوند. </font> text/html 2020-01-29T03:20:29+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی توصیه‌هایی برای پیشگیری از ویروس کرونا http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1183 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1183" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">توصیه‌هایی برای پیشگیری از ویروس کرونا <br><br></font><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/11/7/11274166_467.jpeg" alt="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/11/7/11274166_467.jpeg" class="shrinkToFit" width="249" height="187"></a><br><br><h2 class="Htags_news_subtitle"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><strong class="news_strong">برای بیماری حاصل از ویروس کرونا هیچ درمان یا واکسیناسیونی وجود ندارد و تنها با پیشگیری صحیح می‌توان از ابتلا به آن جلوگیری کرد.</strong></font></h2> text/html 2020-01-28T07:03:31+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی دردسرهای سیگار برای دهان و دندان! http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1182 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/1182" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">دردسرهای سیگار برای دهان و دندان! <br><br></font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="آثار سیگار بر سلامت دهان و دندان" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1398/11/7/1064230_634.jpg" alt="آثار سیگار بر سلامت دهان و دندان" align="" width="279" height="156"></font></a><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br><br></font><font size="5" face="Mihan-Nassim">بوی بد دهان ناشی از سیگار کشیدن یا نفس سیگاری مساله دیگری است که افراد سیگاری با آن مواجه هستند. مراحل اولیه بیماری لثه یا خشکی دهان به واسطه کاهش تولید بزاق می توانند در ایجاد این شرایط نقش داشته باشند. </font><br>