خانه سلامتی تاریخ تولد وبلاگ:1392/7/12 http://khanesalamati.mihanblog.com 2017-02-21T11:26:04+01:00 text/html 2017-02-21T07:39:01+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی وقتی کودک زیاد بحث می کند http://khanesalamati.mihanblog.com/post/363 <font size="5" face="Mihan-Nassim">وقتی کودک زیاد بحث می کند<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">بعضی از کودکان با بحث های بیش از حد روی اعصاب پدر و مادر راه می روند و حرف های والدین را به سادگی نمی پذیرند.یادتان باشد در چنین شرایطی این موارد را در نظر داشته باشید:<br><font color="#FFFF33">1.</font>نظرات بحث برانگیز کودک را بشنوید و بعد ساکت بمانید.در صورت لزوم از او دور شوید.بگذارید فرزند شما عادت کند که &lt;&lt;حرف آخر&gt;&gt;را شما می زنید.<br><br><font color="#FFFF33">2.</font>بعضی از بچه ها از بحث کردن در مورد موضوع خاصی لذت می برند.اگر فرزندتان این عادت را دارد</font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،لازم است قوانینی تعریف کنید.مثلا بگویید هنگامی که دیگری مشغول صحبت است</font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،او باید ساکت بماند و گوش دهد.بالا بردن صدا هم مجاز نیست.علاوه براین در مواردی کودک باید بداند که در مورد همه موضوعات نمی تواند بحث کند و والدین او تصمیم گیرنده هستند.در چنین مواقعی بگویید :&lt;&lt;در مورد این مساله بحث و گفتگو مجاز نیست!&gt;&gt;<br><br><font color="#FFFF33">3.</font>به جای دستور دادن به فرزندتان او را بر سر دوراهی قرار دهید</font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،جایی که مجبور به انتخاب شود.اگر همواره به جای او تصمیم بگیرید و انتخاب کنید</font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،فرصت یادگیری بعضی از مهارت ها را از او می گیرید. به طور مثال وقتی بر سر انجام ندادن تکالیف با شما بحث می کند</font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،به جای اینکه بگویید:&lt;&lt;همین حالا برو و تکالیفت را انجام بده&gt;&gt;این جمله را به کار ببرید:&lt;&lt;اول چه کاری دوست داری انجام بدهی</font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،ظرف ها را بشویی یا تکالیفت را انجام دهی؟&gt;&gt;اگر کودک با گستاخی به شما گفت:&lt;&lt;هیچ کدام&gt;&gt;خودتان را نبازید و پاسخ دهید:&lt;&lt;این جزء انتخاب های تو نیست.فقط می توانی یکی از آن دو مورد را انتخاب کنی.&gt;&gt;<br><br><font color="#FFFF00">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font> text/html 2017-02-20T14:21:39+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی کک و مک چگونه در صورتم محو می شود؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/362 <img src="http://uupload.ir/files/u8bl_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" hspace="0" height="269" align="bottom" width="270" vspace="0" border="0"><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">کک و مک چگونه در صورتم محو می شود؟<br><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#CCCCFF">*سوال:*</font><br><font size="4">صورتم لکه های قهوه ای تیره رنگ و کک و مک دارد.تا به حال در درمان و رفع آنها موفق نبوده ام.باید چه کار کنم بهترین راه حل کدام است؟<br><font size="5"><font color="#CCCCFF">*پاسخ:*</font><br><font size="4">انواع مختلف لک عبارتند از: لک های ناشی از آفتاب- لک هورمونی یا حاملگی- لک های ارثی- لک های ناشی از سوءتغذیه و کمبود ویتامین- لک های پیری- لک در اثر مصرف بعضی از داروها- لک ناشی از التهاب پوست و جای جوش- لک در اثر بیماری هایی مثل</font></font></font></font></font><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"> آسم</font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،نارسایی کبدی و کلیوی.در لک های سطحی که شایع تر هستند</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،رنگدانه ها در قسمت های سطحی پوست افزایش می یابند و پاسخ بهتری به درمان نشان می دهند اما در انواع عمقی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،رنگدانه ها در لایه های عمقی تر پوست قرار دارند و نسبت به درمان مقاوم تر هستند.برای برطرف کردن لک ها ابتدا باید عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده آنها را جست و جو و کنترل کنیم</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،بنابراین در ابتدا بررسی سوابق فامیلی انجام آزمایشات هورمونی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،پرسش در مورد تاریخچه مصرف داروها</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،چگونگی میزان تماس با نور آفتاب و شرایط شغلی بیمار ضروری است.با کشف این عوامل همچنین کنترل آنها پاسخ به درمان کامل تر خواهد بود.روش های توصیه شده برای درمان عبارتند از:<font color="#CCCCFF">1.</font>مصرف کرم ها و محلول های ضد لک حاوی مواد هیدروکینون و فاقد هیدروکینون <font color="#CCCCFF">2.</font>استفاده از پیلینگ و میکرودرم ابریشن <font color="#CCCCFF">3.</font>انجام لیزر.<br>تاکید می شود که روش های معرفی شده باید پس از مشورت با پزشک انتخاب شوند و از خوددرمانی دوری شود زیرا در صورت بکارگیری نامناسب روش های فوق نتایج درمانی نا امید کننده خواهد بود و حتی گاهی منجر به تشدید لک ها می شود.<br>پاسخ دهنده:دکتر بیتا پاک طینت - متخصص پوست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">،مو و زیبایی<br><font color="#CCCCFF">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-20T08:19:04+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی روغن گل سرخ برای درمان سینوزیت http://khanesalamati.mihanblog.com/post/361 <font size="5" face="Mihan-Nassim">روغن گل سرخ برای درمان سینوزیت<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">روغن گل سرخ را به عنوان روغنی مقوی می شناسند.به افرادی که سینوزیت دارند توصیه می شود این روغن را روی پیشانی و سینوس های شان بمالند و از خاصیت آن استفاده کنند.گل سرخ به تقویت ناحیه مغز کمک می کند.مغز عضوی است که تمامی اعمال بدن را تحت کنترل دارد</font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،در نتیجه سلامت بدن شما را بهبود می بخشد.گلاب هم در تقویت سیستم عمومی بدن و به دنبال آن سیستم ایمنی نقش دارد.در واقع گل سرخ کمک می کند دیرتر به بیماری ها مبتلا شویم.<br><br><font color="#9999FF">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font> text/html 2017-02-19T07:59:21+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی آرامش بعد از حمام http://khanesalamati.mihanblog.com/post/360 <font size="5" face="Mihan-Nassim">آرامش بعد از حمام<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">چند قطره از اسانس گل سرخ را که در داروخانه ها موجود است داخل دستگاه های بخور سرد یا گرم بریزید یا کمی قبل از حمام رفتن یک کاسه آب جوش را داخل حمام قرار داده و چند قطره اسانس گل سرخ به آن اضافه کنید سپس در حمام را ببندید.در این صورت کل فضای حمام معطر می شود.بدین ترتیب می توانید در فضایی معطر و خوشبو دوش بگیرید و حمام کنید.<br>در این صورت وقتی از حمام بیرون می آیید آرامش بیشتری دارید و از اضطراب و ناراحتی ها رها می شوید.علاوه بر این اسانس گل سرخ تقویت کننده نیروی جنسی هم هست.بعضی افراد هم پس از بوییدن این اسانس راحت تر به خواب می روند</font></font></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،در نتیجه می تواند برای افرادی که از مشکلات و اختلالات خواب رنج می برند</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،خواب آور خوبی باشد.<br><br><font color="#FF6600">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font> text/html 2017-02-19T07:52:03+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی مربای گل سرخ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/359 <font size="5" face="Mihan-Nassim">مربای گل سرخ<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">در طب سنتی به کمک گل سرخ ترکیبات دیگری هم ساخته می شود که یکی از آنها((گل قند))است.گل قند ترکیبی از گل سرخ و شکر و در واقع یک نوع مربای گل سرخ است که بعضی وقتی ها به جای شکر با عسل درست می شود که به آن ((گل قند عسلی))می گویند.گل قند ملین خوبی است و در تقویت معده هم نقش موثری دارد.<br><br><font color="#FF99FF">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font> text/html 2017-02-19T07:38:58+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی وقتی کودک هرچیزی که می بیند،می خواهد http://khanesalamati.mihanblog.com/post/358 <font size="5" face="Mihan-Nassim">وقتی کودک هرچیزی که می بیند،می خواهد<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکی از مشکلاتی است که بسیاری از پدر و مادرها از آن شکایت دارند.برای رفع مشکل چند راهکار وجود دارد:<br><font color="#99FF99">1.</font>از قبل به فرزندتان بگویید که قرار است برای خرید چه چیزهایی به بازار بروید.مثلا بگویید:&lt;&lt;امروز برای خرید کفش به فروشگاه می رویم و این تنها چیزی است که قصد داریم بخریم.&gt;&gt;وقتی کودک نسبت به خرید اسباب بازی اصرار دارد</font></font></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،بگویید:&lt;&lt;این اسباب بازی خیلی قشنگ است اما همان طور که گفتم امروز آمده ایم که کفش بخریم نه اسباب بازی.&gt;&gt;<br><br><font color="#99FF99">2.</font>فهرستی از خواسته های کودک تهیه کنید.وقتی به شما می گوید من این را می خواهم فهرست را از کیف بیرون بیاورید و اسباب بازی مورد علاقه اش را انتهای آن اضافه کنید.بعد بگویید که یادتان می ماند ماه آینده برای تولدش یا مناسبت دیگر این اسباب بازی را برایش بخرید.<br><br><font color="#99FF99">3.</font>هرگز نگویید در این حد پول نداریم.حرفی بزنید که به مدیریت پول ربط داشته باشد.مثلا بگویید:این لباس خیلی زیباست اما ما نمی خواهیم بابت خرید یک لباس 100 هزار تومان پول بدهیم.لباس های بهتری هم با قیمت مناسب تر پیدا می شوند.&gt;&gt;<br><br><font color="#99FF99">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font> text/html 2017-02-18T07:56:45+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی مراقبت‌های قبل و بعد از ارتودنسی http://khanesalamati.mihanblog.com/post/357 <font face="Mihan-Nassim" size="5">مراقبت‌های قبل و بعد از ارتودنسی <br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وقتی دستگاه ارتودنسی را در دهان کسی می‌بینید، چه فکری می‌کنید؟ اگر شما هم مانند شرکت‌های بیمه گمان می‌کنید هدف از ارتودنسی فقط زیبایی دندان هاست، سخت اشتباه می‌کنید، چرا که ارتودنسی روش درمانی مهمی برای رفع ناهنجاری‌های فک، دندان و البته مرتب کردن دندان‌های نامنظم است. <br><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1395/11/28/636228308883337005.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر مراقبت‌های قبل و بعد از ارتودنسی" title="تصویر مراقبت‌های قبل و بعد از ارتودنسی" style="display: inline;" height="160" width="240"></font><br><br><div class="newsBody text-justify col-md-12 font-medium-size clearfix"> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ارتودنسی (Orthodontics) که یکی از رشته‌های تخصصی دندانپزشکی است، علم تصحیح روابط نامناسب فک و دندان و جفت و ردیف کردن دندان‌های نامنظم است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">این روش به قدری اهمیت دارد که پیشینه استفاده از آن به سال‌های 400 تا 500 قبل از میلاد به دوران بقراط و ارسطو باز می‌گردد و از سال 1700 میلادی، استفاده از این روش با تحولات چشمگیری مواجه بوده است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">با توجه به رواج این روش، از دکتر سیدوحید نکته‌دان، دندانپزشک و جراح دهان پرسیده‌ایم، کدام گروه‌های سنی از این روش می‌توانند استفاده کنند و شرایط لازم انجام این کار چیست‌؟</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دکتر نکته‌دان، انجام ارتودنسی را با توجه به وضعیت فک یا نحوه چینش دندان‌ها برای برخی افراد ضروری می‌داند و می‌گوید: دندان‌های نامنظم باعث بروز مشکلات لثه، گیرکردن غذا در دندان و مشکلات گوارشی می‌شود. استفاده از این روش با هدف زیبایی نیز حق هر کسی است و افرادی که مشکلات فک یا دندان ندارند، در صورت تمایل می‌توانند از ارتودنسی استفاده کنند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وی ادامه می‌دهد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظاهر بد دندان‌ها و نامنظم بودن آنها بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد. منظم و زیبا بودن دندان‌ها به بهبود و افزایش موقعیت اجتماعی فرد کمک قابل توجهی می‌کند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>سن ارتودنسی برای دخترها و پسرها</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به گفته دکتر نکته‌دان، این روش درمانی برای همه گروه‌های سنی هفت تا 70‌ساله کاربرد دارد. براساس اعلام انجمن متخصصان ارتودنسی آمریکا، با توجه به این که هفت سالگی سن پیشگیری اولیه است، بنابراین اولین معاینات ارتودنسی در این سن باید شروع شود چون همه دندان‌های شیری و تعداد کمی از دندان‌ها ی دائمی در دهان وجود دارند و امکان ارزیابی سایز، موقعیت دندان‌ها، فضای مورد نیاز دهان در آینده و ناهنجاری فک وجود دارد.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وی ادامه می‌دهد: در صورت وجود ناهنجاری فک، درمان باید همان هفت سالگی انجام شود، چون بافت‌های استخوانی صورت نرم و در حال رشد هستند و ارتودنسی راحت‌تر وساده‌تر انجام می‌شود، اما اگر مشکل فقط بی‌نظمی دندان باشد، بهتر است درمان تا زمان رویش کامل دندان‌ها و 12 سالگی به تعویق بیفتد.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">این دندانپزشک زمان درمان را متناسب با نوع ناهنجاری متفاوت عنوان می‌کند و می‌گوید: سن شروع ارتودنسی پیشرفته بر اساس سن بلوغ، برای دخترها قبل از 13 سالگی و پسرها قبل از 15سالگی است، چون اسکلت صورت و بدن تا قبل از این سن جهش رشدی دارند. بهترین زمان برای رفع مشکل کوچکی و عقب بودن فک پایین، 9 تا 10 سالگی است، اما اگر مشکل مربوط به عقب بودن فک بالا باشد، بهترین زمان درمان هفت تا هشت سالگی است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دکتر نکته‌دان با بیان این که ارتودنسی متحرک باید روزانه 22 تا 23 ساعت استفاده شود، تأکید می‌کند: بر اساس ثابت یا متحرک بودن ارتودنسی، سن فرد و میزان ناهنجاری، حداقل و حداکثر زمان مورد نیاز برای ارتودنسی 12 تا 30 ماه است. در درمان‌های اشتباه، گاه افراد 48ماه ارتودنسی دارند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>عوارض ارتودنسی</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">حتی موثرترین و مفیدترین کارها را اگر اشتباه انجام بدهیم، نمی‌توانیم انتظار نتیجه درست داشته باشیم. این موضوع درباره استفاده از دستگاه‌های ارتودنسی نیز صدق می‌کند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دکتر نکته‌دان، مشکلات لثه و پوسیدگی دندان را از عوارض استفاده از این روش عنوان می‌کند و می‌گوید: ارتودنسی دو نوع ثابت و متحرک دارد. در دستگاه‌هایی که باعث حرکت دندان‌ها می‌شوند، اگر بهداشت دهان بخوبی انجام نشود، به دلیل گیرکردن غذا دندان‌ها دچار پوسیدگی می‌شوند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وی تأکید می‌کند: ارتودنسی به صورت مستقیم باعث پوسیدگی و مشکلات لثه نمی‌شود، بلکه کم توجهی بیمار به بهداشت دهان ودندان عارضه‌ساز می‌شود.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">این دندانپزشک با بیان این که ارتودنسی روی بافت‌های نرم اطراف دندان‌ها اعم از لب، گونه و زبان تاثیر می‌گذارد، می‌گوید: همان‌گونه که این بافت‌ها روی موقعیت دندان تاثیر می‌گذارند، دندان‌ها نیز در فرم آنها اثرگذار هستند، به گونه‌ای که لب‌ها می‌توانند دندان‌ها را به داخل هل بدهند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وی ادامه می‌دهد: هر چقدر پوشش لب‌ها روی دندان‌ها بیشتر باشد و بافت عضلانی لب‌ها قوی‌تر یا لب‌ها کلفت‌تر باشند، دندان‌ها کمتر دیده می‌شوند و امکان حرکت رو به جلوی دندان یا دیده‌شدنشان کمتر می‌شود. در فردی که وضعیت دندان و لب‌ها استاندارد است، وقتی فرد می‌خندد، حداکثر دو تا سه میلی‌متر از لثه‌ها باید دیده شود.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دکتر نکته دان می‌گوید: کسی که دندان‌ها یا فکش جلوتر است، طول بیشتری از دندان‌هایش دیده می‌شود یا برعکس وقتی دندان‌ها عقب باشند، این فرض را به وجود می‌آورد که گویا فرد دندان ندارد که با ارتودنسی و اصلاح فرم فک، وضعیت لب‌ها طبیعی می‌شود.</font></p><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>ضرورت ارتودنسی بعد از عمل بینی</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">با توجه به رابطه دندان با بافت‌های نرم، دکتر نکته دان در پاسخ این پرسش که انجام ارتودنسی برای افرادی که بینی خود را جراحی کرده‌اند، مشکلی ایجاد نمی‌کند، می‌گوید: ضروری است ارتودنسی قبل از جراحی بینی انجام شود، چرا که ارتودنسی باعث تغییر موقعیت دندان‌ها و قسمت قدامی فک بالا می‌شود. چون قسمت قدامی فک بالا، ریشه بینی را تشکیل می‌دهد اگر دندان‌های مریض عقب یا جلو شود، قاعده بینی به هم می‌ریزد.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وی ادامه می‌دهد: این کار روی گونه‌ها تاثیر چندانی ندارد، ولی اگر دندان‌های خلفی مریض کشیده شود یا تغییر موقعیت دندان‌ها خیلی شدید باشد، لپ مریض پرتر یا خالی تر دیده می‌شود.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>نحوه تشخیص نیاز فرد به ارتودنسی</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ارتودنسی صرفا به خاطر کج بودن یک دندان کوچک یا تفکر فرد درباره زشتی آن نباید انجام شود.ضرورت انجام این کاررا متخصصان ارتودنسی تشخیص می‌دهند.ارتودنسی نه براساس ظاهر دندان بلکه با معاینه دقیق و کامل فک و دندان از طریق قالب‌گیری دندان‌ها، ارزیابی سایز آنها از روی قالب و انجام رادیوگرافی امکانپذیر است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>ضرورت پایداری درمان</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دوران بعد از درمان، یکی از مشکلاتی است که دندانپزشکان در رابطه با ارتودنسی مواجه هستند.اگر فرد مراقبت‌های پزشک را رعایت نکند، ممکن است بعد از گذشت مدت مثلا سه سال، فرم دهان یا فک به حالت قبل از درمان بازگردد. در این صورت صفر تا صد مراحل درمان باید مجددا انجام شود. به همین دلیل عمل کردن به مراقبت‌های بعد از درمان به منظور پایداری وضعیت دندان‌ها بسیار ضروری است.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#CCFFFF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>مراقبت در دوران ارتودنسی</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">غذاها و میوه‌های سخت مانند بلال، ذرت بو داده، ته‌دیگ، چیپس، آجیل، سیب، هویج و گلابی می‌توانند باعث آسیب به دستگاه‌ ارتودنسی شوند.آنها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنید و سپس بخورید. بعد از مصرف شیرینی و شکلات، دندان‌هایتان را تمیز کنید. هنگام ورزش نیز در صورت لزوم از محافظ مخصوص دهان استفاده کنید.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></div><br> text/html 2017-02-18T07:32:23+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چرا دچار بی اشتهایی شده ام؟! http://khanesalamati.mihanblog.com/post/356 <img src="http://uupload.ir/files/jruc_porsesh-khanesalamati19.jpg" alt="" hspace="0" height="184" border="0" align="bottom" width="373" vspace="0"><br><font face="Mihan-Nassim" size="5">چرا دچار بی اشتهایی شده ام؟!<br><font face="Mihan-Yekan" size="6"><font color="#FFFF33" face="Mihan-Nassim">*سوال:*</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دختری 25ساله با وزن 39کیلوگرم هستم.مدت هاست که از میزان وزنم ناراضی هستم اما مثل گذشته دیگر اشتهای چندانی به خوردن غذا ندارم.به علاوه این وزن پایین هم باعث شده است قدرت جسمانی ام ضعیف شود.همیشه در مجله در مورد اینکه چگونه بدون استفاده از دارو می توان لاغر شد</font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،گفته شده است اما در مورد اینکه چگونه بدون استفاده از دارو چاق شویم را توضیح نداده اید!علت اصلی بی اشتهایی چیست و باید چه اصول تغذیه ای را رعایت کنم تا بتوانم وزنم را افزایش دهم؟<br><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#FFFF33">*پاسخ:*</font><br><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">دوست محترم</font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،برخلاف اضافه وزن و چاقی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،عدم وزن گیری و لاغری هم علت های متعددی دارد.ساده ترین و شایع ترین آنها بی اشتهایی ناشی از کم خونی ها و گرسنگی های پنهانی ریزمغذی ها(گرسنگی سلولی)است.<br>همچنین اختلالات سوخت سازی یا سوءهضم و سوءجذب هم می تواند در این امر تاثیرگذار باشد.اولین راه پیشنهادی این است که هرکدام از موارد گفته شده را ریشه یابی کرده و سپس برای رفع آن اقدام کنید تا مشکل به طور قطعی برطرف شود.همچنین در قبال تغذیه باید گفت اگر علت لاغری شما جنبه ارثی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،سوءجذب</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،استرس</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،اضطراب و کم خونی نباشد و به دیابت کنترل نشده نیز مبتلا نباشید</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،تنها صبر و مداومت لازمه کار است.همچنین باید بین انرژی دریافتی و مصرفی تان یک تعادل مثبتی را ایجاد کنید.عدم حذف وعده های سه گانه و میان وعده ها اصول دیگری است که باید آن را رعایت کنید.<br>از یک برنامه غذایی متعادل و متنوع که دربردارنده تمامی نیاز بدن شماست</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،باید پیروی کنید که برای این کار بهتر است به یک متخصص تغذیه مراجعه کنید.<br>به دفعات متعدد بدون زور و اجبار از غذاهای مورد علاقه خود به همان مقداری که در حال حاضر با رغبت میل می کنید</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،بسنده کنید.به تدریج به میزان میل و اشتهای شما افزوده خواهد شد.فراموش نکنید که باید به فعالیت و استراحت تان نظم بدهید</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">،مخصوصا خواب عمیق و زودهنگام شبانه در رفع مشکل شما بسیار موثر است.<br>پاسخ دهنده:دکتر سیدضیاءالدین مظهری - متخصص تغذیه و رژیم درمانی <br><font color="#FFFF33">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-15T08:24:01+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی هوس‌های غذایی ما از چه حکایت دارند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/355 <font size="5" face="Mihan-Nassim">هوس‌های غذایی ما از چه حکایت دارند؟<br></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">همه ما گاه به مصرف یک ماده غذایی خاص، تمایل زیاد پیدا کرده‌ایم. هوس‌های غذایی می‌توانند معانی زیادی داشته باشند. <br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/07/22/635488856473782854.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر هوس‌های غذایی ما از چه حکایت دارند؟" title="تصویر هوس‌های غذایی ما از چه حکایت دارند؟" style="display: inline;" height="147" width="221"><br><br><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">به گزارش جام جم آنلاین ، دانستن علت اصلی، به ما در توجه به کمبودهای بدن و راه‌های درست برطرف کردن آنها کمک می‌کند.<br> <br> <font color="#99FFFF"><strong>شکلات</strong></font><br> <br> شکلات، منبع عمده منیزیم است و تمایل به مصرف آن می‌تواند به معنای کمبود منیزیم بدن باشد. از آنجا که مصرف شکلات به‌تنهایی نمی‌تواند کمبود منیزیم بدن را برطرف کند، توجه به مصرف سایر موادغذایی حاوی این ماده معدنی مثل آجیل، ماهی و برگ سبز اهمیت دارد. اگر به شکل مزمن، تمایل به مصرف مواد شیرین دارید، احتمالا دچار هیپوگلیسمی یا قندخون پایین هستید. در چنین شرایطی مصرف شیرینی، کیک، آبنبات یا سایر شیرینی‌های تصفیه‌شده، شرایط را بدتر خواهد کرد. وقتی هوس شیرینی می‌کنید، بهتر است تکه‌ای میوه مصرف کنید. درعین حال، غذاهای حاوی فیبر بالا مثل لوبیاها، حبوبات و کربوهیدرات‌های پیچیده مثل غلات کامل را به رژیم غذایی‌تان اضافه کنید.<br> <br> <font color="#99FFFF"><strong>شوریجات</strong><br> </font><br> تمایل به مصرف مواد شوری مثل چیپس یا ذرت بوداده، اغلب حاکی از نوسانات هورمون استرس در بدن است. غلبه بر استرس، گام اول در برطرف کردن این نوع هوس‌هاست. غده آدرنال که به مقابله بدن با استرس کمک می‌کند، در زندگی پرسرعت و پر استرس امروزی می‌تواند از تولید هورمون استرس خسته شود. بهتر است پیش از مصرف غذاهای شور، سراغ شیوه‌های مقابله با استرس مثل مدیتیشن و تنفس عمیق بروید. مصرف ویتامین B کمپلکس، ویتامین C و سبزیجات دارای برگ‌های سبز که حاوی مواد معدنی مثل پتاسیم هستند، راه دیگری برای کمک به غده آدرنال است.<br> <br> <font color="#99FFFF"><strong>پنیر</strong></font><br> <br> تمایل زیاد به مصرف پنیر یا پیتزا، نشانه کمبود اسید چرب در بدن است. گردوی خام، سالمون وحشی، روغن کتان و دانه کتان را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. مکمل‌های حاوی چربی‌های مفید، بویژه امگا3 که حاوی اسید چرب ایکوساپنتائنوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزائنوئیک اسید(DHA) باشند، می‌تواند باعث قطع تمایل به مصرف پنیر شود.<br> <br> <font color="#99FFFF"><strong>گوشت قرمز</strong></font><br> <br> تمایل زیاد به مصرف گوشت قرمز، حاکی از کمبود آهن در بدن است. مصرف لوبیا و حبوبات غنی از آهن، آلو، انجیر و دیگر میوه‌های خشک را افزایش دهید. اگر گوشت مصرف می‌کنید، گوشت بدون چربی را به عنوان منبع آهن انتخاب کنید. مصرف ویتامین C در کنار آهن، به جذب بیشتر آن کمک می‌کند.<br> <br> <font color="#99FFFF"><strong>میان‌وعده‌ها</strong></font><br> <br> تمایل به مصرف میان‌وعده ـ گاهی موادغذایی شور و گاهی شیرینی ـ از رژیم غذایی نامتعادل و نبود انواع مواد مغذی در رژیم غذایی حکایت می‌کند. مصرف تنقلات یا غذاهای سنگین هنگام بروز تمایل به مصرف میان‌وعده، می‌تواند این تمایل را به‌طور موقت برطرف کند. ایجاد تغییر و تعادل مناسب در رژیم غذایی به رفع کامل این نوع تمایلات کمک خواهدکرد.</font><br> text/html 2017-02-13T15:37:29+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چه کسانی در معرض ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان هستند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/354 <font face="Mihan-Nassim" size="5">چه کسانی در معرض ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان هستند؟<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار گفت:زنان باردار</font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،بیماران قلبی و عروقی و تنفسی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،مبتلایان به دیابت و بیماری های کلیوی مزمن</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،بیماران دچار نقص ایمنی</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،افراد تحت شیمی درمانی و مبتلایان به سرطان های پیشرفته و افراد چاق در معرض خطر ابتلا به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد قرار دارند.<br><br><font color="#FF99FF">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7037</font><font color="#FF99FF">)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-13T08:38:04+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چرا نباید با آرایش به خواب رفت؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/353 <font size="5" face="Mihan-Nassim">چرا نباید با آرایش به خواب رفت؟ <br></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">هنگامی که با آرایش به خواب می روید، هورمون ها تحت تاثیر قرار نمی گیرند، بلکه در آنچه بدن در تلاش برای انجام آن است، اختلال ایجاد می شود. <br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1395/04/23/636040004500386289.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" alt="تصویر چرا نباید با آرایش به خواب رفت؟" title="تصویر چرا نباید با آرایش به خواب رفت؟" style="display: inline;" height="160" width="240"><br><br><div class="newsBody text-justify col-md-12 font-medium-size clearfix"> <p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">به گزارش جام جم آنلاین به نقل از عصرایران ، با صورت آرایش کرده نخوابید. این توصیه ای است که بارها و بارها شنیده ایم. با این وجود، همچنان افراد بسیاری هستند که این کار را انجام می دهند. اما به خواب رفتن در شرایطی که آرایش صورت خود را پاک نکرده اید، چه میزان آسیب می تواند در پی داشته باشد؟</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> بدن برخی فرآیندهای ترمیم و بازسازی را شب هنگام انجام می دهد، و بدون تردید، علاقه ای ندارد طی این جریان با لایه ای از مواد آرایشی مواجه شود. پس اگر در پی بهره‌مندی از پوستی روشن و شاداب هستید، بهتر است پیش از خواب آرایش صورت خود را پاک کنید.<br></font> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> به گفته بروک جکسون، متخصص پوست، مدت زمانی که در خواب سپری می کنید، این فرصت را برای بدن فراهم می کند تا پس از استرس روزانه به ترمیم و بازسازی خود بپردازد. هنگامی که خواب هستید، هورمون رشد بازسازی تمامی اندام های بدن از جمله پوست، را تحریک می کند. هورمون رشد به روشی ادواری در طول روز ترشح می شود، اما اوج ترشح آن یک ساعت پس از آغاز چرخه خواب است. طی این زمان، هورمون رشد برای بازسازی و ترمیم آسیب های پوستی که از مواجهه با خورشید، آلودگی، و رادیکال های آزاد ناشی شده اند، وارد عمل می شود.<br></font> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> هنگامی که با آرایش به خواب می روید، هورمون ها تحت تاثیر قرار نمی گیرند، بلکه در آنچه بدن در تلاش برای انجام آن است، اختلال ایجاد می شود. طی تغییر و تبدیل سلول اپیدرمی، سلول های جدید پوست به سمت سطح هل داده می شوند و سلول های قدیمی روی سطح پوست شروع به ریزش می کنند. (در حقیقت، حدود 50 میلیون سلول پوستی روزانه به طور طبیعی فرو می ریزند.) آرایش می تواند سلول های مرده را به دام اندازد، و با جلوگیری از ریزش آنها چهره ای خسته به فرد ببخشد. نخستین نشانه افزایش سن چین و چروک ها نیستند، بلکه از بین رفتن درخشندگی پوست است. هنگامی که سلول های سطحی پوست به موقع لایه برداری نشوند و از بین نروند، بازتاب نور از پوست به خوبی صورت نمی گیرد.<br></font> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> افزون بر ایجاد اختلال در فرآیند تغییر و تبدیل سلولی، به خواب رفتن با آرایش می تواند چربی های زیر پوست را نیز به دام اندازد و در نهایت به پدیدار شدن جوش ها منجر شود. هنگامی که سلول ها ترمیم می شوند، فولیکول های مو را نیز روانسازی می کنند. هنگامی که پوست تمیز است، چربی در پایه فولیکول ها به آرامی به سمت سطح جریان می یابد، اما اگر چیزی در بالا مسیر را مسدود کرده باشد، نخستین مرحله برای ظهور آکنه شکل گرفته است.<br></font> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> به خواب رفتن با آرایش می تواند روکش بالش را نیز لکه‌دار کند و از این رو، توجه ویژه ای باید به آن داشته باشید. حتی در شب هایی که پوست خود را به خوبی پاکسازی کرده اید، به خواب رفتن روی بالشی که روکش آن آغشته به مواد آرایشی است می تواند تمام تلاشی که برای پاکسازی پوست خود انجام داده اید را بی اثر کند.</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><br> text/html 2017-02-13T08:28:34+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی خودکار همکارتان را نگیرید http://khanesalamati.mihanblog.com/post/352 <font face="Mihan-Nassim" size="5">خودکار همکارتان را نگیرید<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">احتمال دارد در محل کار ناگهان نیاز به خودکار پیدا کنید اما کنار دست تان نباشد و در این شرایط اولین کسی که دم دست تان باشد همکار سرماخورده تان باشد.شما این خودکار را از همکارتان قرض می گیرید</font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،غافل از اینکه همراه خودکار کلی میکروب و ویروس را هم روی انگشتان تان می چسبانید.خب وقتی همکارتان سرماخورده به احتمال زیاد ویروس روی انگشتان دستش هم هست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،پس می تواند آن را منتقل کند.وسایل دیگری مانند تلفن</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،صفحه کلید کامپیوتر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،در مایکروویو</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،دستگیره یخچال و...هم می توانند مکان تجمع ویروس شوند.<br><font color="#CC33CC">چطور ایمن بمانید:</font>راه حل دوری از سرماخوردگی این است که نه تنها به فرد سرماخورده نزدیک نشوید بلکه از هیچ کدام از وسایل او استفاده نکنید.به هیچ عنوان خودکار</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،کیبورد یا تلفن تان را با دیگران به طور مشترک استفاده نکنید.اگر چاره ای ندارید چند بار در روز دست های تان را بشویید یا به کمک دستمال های مربوط بهداشتی و ژل های ضدعفونی کننده با ویروس ها بجنگید.<br><br><font color="#CC33CC">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-13T08:22:39+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی همه صندلی ها را لمس نکنید http://khanesalamati.mihanblog.com/post/351 <font size="5" face="Mihan-Nassim">همه صندلی ها را لمس نکنید<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">تمام صندلی های اتوبوس و هواپیما را برای رسیدن به صندلی مورد نظرتان لمس می کنید</font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">،خب ممکن است افراد سرماخورده قبل از شما این صندلی ها را لمس کرده باشند.افراد معمولا دستمال های استفاده شده شان را در جیب این صندلی ها قرار می دهند که آن را به یک منبع میکروبی تبدیل می کنند.<br><font color="#009900">چطور ایمن بمانید:</font>بهتر است هواکش بالای سرتان را باز کنید تا با گردش هوا بین شما و عطسه و سرفه های مسافران هوای پاک ایجاد شود.علاوه بر این استفاده از دستمال مرطوب ضدعفونی کننده برای تمیز کردن میز مقابل صندلی پیش از استفاده می تواند خیلی از میکروب ها را از بین ببرد.<br><br><font color="#009900">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-12T08:03:46+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی به پله های برقی دست نزنید http://khanesalamati.mihanblog.com/post/350 <font face="Mihan-Nassim" size="5">به پله های برقی دست نزنید<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">حتما برای تان پیش آمده که نگام خروج از مترو و استفاده از پله های برقی</font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،دست تان را به کناره های آن بگیرید.این ریل ها شاید یک بار در روز تمیز شوند و شاید هم اصلا نشود</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">،بنابراین احتمال انتقال میکروب و عوامل بیماری زا بیشتر است.این موضوع در مورد کودکان و سالمندان بیشتر اهمیت دارد چون برای حفظ تعادل از کناره های پله برقی استفاده می کنند.<br><font color="#FF9966">چطور ایمن بمانید:</font>اگر دست تان با کناره های پله برقی تماس داشت مراقب باشید که قبل از غذا خوردن دست ها را حتما بشویید.دست تان را قبل از شست و شو با صابون یا ژل های ضدعفونی کننده با صورت تان تماس ندهید.<br><br><font color="#FF9966">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2017-02-12T07:59:59+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی دست دادن و روبوسی ممنوع http://khanesalamati.mihanblog.com/post/349 <font face="Mihan-Nassim" size="5">دست دادن و روبوسی ممنوع<br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">گروهی از افراد به دلیل رودربایستی یا رعایت آداب و رسوم ایرانی در دوره سرماخوردگی هم با دوستان و نزدیکان شان روبوسی می کنند یا حداقل دست می دهند.این کار به انتقال سریع ویروس ها کمک می کند.<br><font color="#CCCCFF">چطور ایمن بمانید:</font>اگر خودتان سرماخورده اید با معذرت خواهی به دیگران اطلاع دهید که بیمار هستید و نمی توانید آداب معاشرت را به خوبی ادا کنید.حتی اگر فرد سرماخورده با شما دست داد بلافاصله دست های تان را با آب و صابون یا کرم های ضدعفونی کننده تمیز کنید.<br><br><font color="#CCCCFF">*منبع:مجله زندگی ایده آل(شماره170)*</font><br></font></font></font>