خانه سلامتی
کتاب توسعه مهارتهای مدیران


نویسندگان:بالدوین-بومر-روبین
ترجمه:سیدمهدی الوانی-عباس ابراهیمی-علی جمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 431صفحه
این کتاب دارای 3بخش و 10فصل می باشد

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:مهارتهای شخصی
بخش دوم:انگیزش
بخش سوم:مهارتهای گروهی و سازمانی

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:اثربخشی فردی
فصل دوم:ارتباطات
فصل سوم:حل مسئله و اخلاقیات
فصل چهارم:انگیزش
فصل پنجم:مدیریت عملکرد
فصل ششم:قدرت و نفوذ
فصل هفتم:رهبری
فصل هشتم:تنوع و اثربخشی تیمی
فصل نهم:تعارض و مذاکره
فصل دهم:ایجاد تغییر
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب توسعه مهارتهای مدیران، کتاب توسعه مهارتهای مدیران انتشارات سمت، کتاب توسعه مهارتهای مدیران ترجمه سیدمهدی الوانی و عباس ابراهیمی و علی جمالی، کتاب توسعه مهارتهای مدیران بالدوین و بومر و روبین، بخش ها و فصل های کتاب توسعه مهارتهای مدیران، تعداد بخش ها و فصل های کتاب توسعه مهارتهای مدیران،

تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب دانش خانواده و جمعیت


نویسنده: جمعی از نویسندگان
ناشر: دفتر نشر معارف
تعداد صفحات: 256صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:تشکیل خانواده(پیش از ازدواج)
فصل دوم:تشکیل خانواده(حین ازدواج)
فصل سوم:تحکیم خانواده
فصل چهارم:ایمن سازی خانواده
؛ آسیب ها و راهکارها
فصل پنجم:فرزندآوری و فرزندپروری
فصل ششم:جمعیت
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب دانش خانواده و جمعیت، کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم، تعداد صفحات کتاب دانش خانواده و جمعیت، تعداد و معرفی فصل های کتاب دانش خانواده و جمعیت، کتاب دانش خانواده و جمعیت نشر معارف، کتاب دانش خانواده و جمعیت(درس عمومی)،

تاریخ : پنجشنبه 28 تیر 1397 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 17 تیر 1397 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 تیر 1397 | 04:43 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب اخلاق حرفه اینویسنده:احد فرامرز قراملکی
ناشر:مجنون
تعداد صفحات:280صفحه

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:نقش اخلاق حرفه ای در رهبری سازمان ها
بخش دوم:چیستی اخلاق حرفه ای
بخش سوم:اخلاق سازمان
بخش چهارم:مهارت های تشخیص و حل اثربخش مسائل اخلاقی در حرفه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:رمز و راز موفقیت سازمان در آینده
فصل دوم:رمز و راز اعتماد آفرینی
فصل سوم:از مسئولیت پذیری تا پیش بینی پذیری
فصل چهارم:زیست اخلاقی
فصل پنجم:اخلاق حرفه ای:از پیشه وران تا سازمان
فصل ششم:اخلاق حرفه ای:گستره معرفتی فراخ دامن
فصل هفتم:ابعاد اخلاقی سازمان
فصل هشتم:مسئولیت های اخلاقی رهبران سازمان
فصل نهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال مصرف کننده
فصل دهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال منابع انسانی
فصل یازدهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال رقبا
فصل دوازدهم:مسئولیت های اجتماعی سازمان
فصل سیزدهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال تامین کنندگان
فصل چهاردهم:جایگاه حقوق سهامداران در مسئولیت اخلاقی سازمان
فصل پانزدهم:ساختارشناسی مسائل اخلاقی
فصل شانزدهم:مهارت تشخیص مسائل اخلاقی در حرفه
فصل هفدهم:حل اثربخش مسائل اخلاقی بنگاه
فصل هجدهم:تعارض و دوراهه اخلاقی
فصل نوزدهم:دستورنامه ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان
فصل بیستم:آموزش اثربخش اخلاق حرفه ای
فصل بیست و یکم:نظریه های رشد اخلاقی
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب اخلاق حرفه ای، کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، تعداد و معرفی بخش های کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، تعداد و معرفی فصل های کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، کتاب اخلاق حرفه ای انتشارات مجنون، تعداد صفحات کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی انتشارات مجنون،

تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(سطح دو)مولف:نفیسه گل محمدی
ناشر:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات:396 صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
مهارت چهارم:صفحات گسترده
مهارت پنجم:پایگاه های داده
مهارت ششم:نمایش و ارائه مطالب
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(سطح دو)، کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر نفیسه گل محمدی، کتاب آموزش Excel انتشارات دیباگران تهران، کتاب آموزش Powerpoint نفیسه گل محمدی، کتاب گواهینامه کاربری کامپیوتر سطح دو انتشارات دیباگران تهران، کتاب آموزش Access نفیسه گل محمدی،

تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 1397 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب قانون صدور چکتدوین:سیدمهدی کمالان
ناشر:انتشارات کمالان
تعداد صفحات:48صفحه

*معرفی فصل ها*
این کتاب شامل موارد زیر می باشد:
قانون صدور چک
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده2
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آئین نامه اجرایی موضوع ماده6قانون فوق
از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
دادخواست مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ظهرنویس
دادخواست مطالبه وجه چک بی محل
جدول محاسبه مبلغ چک به اضافه خسارت تاخیر تادیهطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب قانون صدور چک، کتاب جیبی قانون صدور چک، کتاب قانون صدور چک تدوین سیدمهدی کمالان، کتاب قانون صدور چک انتشارات کمالان،

تاریخ : جمعه 14 اردیبهشت 1397 | 06:04 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه(سطح یک)مولفین: سیدعلی موسوی - مجید سبز علی گل
ناشر: انتشارات صفار
تعداد صفحات: 512صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:سخت افزار
فصل دوم:نرم افزار
فصل سوم:شبکه ها
فصل چهارم:کاربرد ICT در زندگی
فصل پنجم:امنیت
فصل ششم:قوانین حق نشر
فصل هفتم:سیستم عامل
فصل هشتم:مدیریت فایل ها
فصل نهم:ابزارهای سودمند
فصل دهم:مدیریت چاپ
فصل یازدهم:مفاهیم پایه اینترنت
فصل دوازدهم:استفاده از مرورگر Internet Explorer
فصل سیزدهم:ملاحظات امنیتی
فصل چهاردهم:خروجی های وب
فصل پانزدهم:مفاهیم اولیه ارتباطات الکترونیکی
فصل شانزدهم: استفاده از پست الکترونیک
فصل هفدهم:مدیریت نامه ها
ضمیمه یک:برد اصلی و اجزای آن(مطالعه آزاد)
ضمیمه دوم:آزمون دوره ایطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، تعداد صفحات کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سیدعلی موسوی و مجید سبزعلی گل، تعداد فصل های کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، معرفی فصل های کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک،

تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب حقوق تجارت(کلیات،معاملات تجاری،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)


نویسنده: دکتر ربیعا اسکینی
ناشر:انتشارات سمت
تعداد صفحات: 209 صفحهطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب حقوق تجارت ربیعا اسکینی، کتاب حقوق تجارت(کلیات و معاملات تجاری و تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی، تعداد صفحات کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق تجارت انتشارات سمت،

تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 | 10:31 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب قانون تجارت

نویسنده(تدوین):سیدرضا موسوی و حسن علی یاری
ناشر:انتشارات هزار رنگ
تعداد صفحات: 464صفحهطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب قانون تجارت، کتاب قانون تجارت به همراه قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه کاربردی، کتاب قانون تجارت سیدرضا موسوی و حسن علی یاری، کتاب قانون تجارت انتشارات هزار رنگ،

تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند 1396 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 15 اسفند 1396 | 06:04 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب مبانی سازمان و مدیریتنویسنده:دکتر علی رضائیان/ویراسته دکتر علی اصغر پور عزت
ناشر:سمت
این کتاب دارای 6 بخش و 16 فصل  می باشد.
تعداد صفحات:598صفحه

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:چالش مدیریت
بخش دوم:برنامه ریزی
بخش سوم:سازماندهی
بخش چهارم:بسیج منابع
بخش پنجم:هدایت
بخش ششم:کنترل

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:
مدیریت و کارآفرینی
فصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریت(سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)
فصل سوم:خلاقیت و نوآوری
فصل چهارم:تصمیم گیری و حل مسئله
فصل پنجم:مبانی برنامه ریزی
فصل ششم:برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
فصل هفتم:عناصر و مفاهیم سازماندهی
فصل هشتم:سازماندهی و طراحی سازمان
فصل نهم:هماهنگی
فصل دهم:مدیریت منابع انسانی
فصل یازدهم:مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی
فصل دوازدهم:مبانی رهبری
فصل سیزدهم:هدایت از طریق انگیزش
فصل چهاردهم:هدایت از طریق ارتباطات
فصل پانزدهم:مبانی کنترل
فصل شانزدهم:مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان و پور عزت، کتاب مبانی سازمان و مدیریت ویراسته دکتر علی اصغر پور عزت، کتاب مبانی سازمان و مدیریت انتشارات سمت، معرفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت،

تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 11:45 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب روانشناسی کار
(کاربرد روانشناسی در کار
،سازمان و مدیریت)نویسنده:پروفسور محمود ساعتچی
ناشر:ویرایش
این کتاب شامل 15 فصل می باشد.
تعداد صفحات:388صفحه
فصل اول:مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی موجود زنده
فصل دوم:تاریخچه
،تعریف و قلمرو روانشناسی کار
فصل سوم:تفاوتهای فردی و شخصیت در کار
فصل چهارم:روابط فرد با سازمان و شخصیتهای دشوار
فصل پنجم:ماهیت
،ساخت و انواع آزمونهای استخدامی
فصل ششم:مفاهیم و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی
فصل هفتم:نظریه ها و فنون آموزش کارکنان
فصل هشتم:مفاهیم و مراحل اجرایی دوره های آموزشی
فصل نهم:نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت
فصل دهم:دورکاری
فصل یازدهم:فرهنگ کار
فصل دوازدهم:نقش زنان در کار و آثار آن
فصل سیزدهم:پویایی شناسی گروه و رهبری
فصل چهاردهم:آسیب شناسی فعالیتهای گروهی در کار
فصل پانزدهم:رفتار مصرف کننده و تبلیغات
طبقه بندی: روانشناسی، معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب روانشناسی کار، کتاب روانشناسی کار محمود ساعتچی، کتاب روانشناسی کار پروفسور محمود ساعتچی، کتاب روانشناسی کار(کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)، کتاب روانشناسی کار انتشارات ویرایش،

تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 | 09:45 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب<<اخلاق کاربردی در زندگی،محیط زیست و اشتغال>>نویسنده:دکتر قاسم صافی
انتشارات:اطلاعات
این کتاب شامل 8 فصل می باشد.
تعداد صفحات:136 صفحه
فصل اول:کلیات،تعاریف و مبانی
فصل دوم:فرهنگ سازی و فهم حقیقت
فصل سوم:آموزه های اخلاقی
فصل چهارم:اخلاق حرفه ای و ضرورت یادگیری آن
فصل پنجم:مصادیق اخلاق
فصل ششم:الگوها و منابع اخلاقی
فصل هفتم:طبیعت گرایی در متون ادبی و نقش کاربرد اخلاقی آن
فصل هشتم:خلاصه و نتایج
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب اخلاق کاربردی، کتاب اخلاق کاربردی دکتر قاسم صافی، کتاب اخلاق کاربردی در زندگی و محیط زیست و اشتغال، کتاب اخلاق کاربردی قاسم صافی، قاسم صافی، معرفی کتاب،

تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2