خانه سلامتی

نویسنده: فرد آر.دیوید
ترجمه: دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات:688صفحه


*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول: ماهیت مدیریت استراتژیک
فصل دوم:استراتژی ها در عمل
فصل سوم:ماموریت سازمان
فصل چهارم: بررسی عوامل خارجی
فصل پنجم: بررسی عوامل داخلی
فصل ششم:بررسی و انتخاب استراتژی
فصل هفتم:اجرای استراتژی-مسائل مدیریت
فصل هشتم: اجرای استراتژی ها-مسائلی در زمینه بازاریابی ،امور مالی/حسابداری، تحقیق و توسعه و سیستم  اطلاعات رایانه
فصل نهم:بررسی
، ارزیابی و کنترل استراتژی
فصل دهم:مدیریت استراتژیک بین المللیطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب مدیریت استراتژیک، کتاب مدیریت استراتژیک چاپ جدید، کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر.دیوید، کتاب مدیریت استراتژیک ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، کتاب مدیریت استراتژیک ترجمه علی پارسائیان، تعداد صفحات و فصل های کتاب مدیریت استراتژیک فرد ار.دیوید ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تعداد صفحات و معرفی فصل های کتاب مدیریت استراتژیک چاپ جدید،

تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات

نویسندگان:آیت الله جعفر سبحانی - دکتر محمد محمدرضایی
ناشر: دفتر نشر معارف
تعداد صفحات: 216صفحه
این کتاب دارای 6بخش می باشد

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:انسان و ایمان
بخش دوم:وجود خدا
بخش سوم:صفات خدا
بخش چهارم:مسئله شر
بخش پنجم:توحید و شرک
بخش ششم:معاد و جاودانگی انسانطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب اندیشه اسلامی1، کتاب اندیشه اسلامی1 نشر معارف، کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی، کتاب اندیشه اسلامی1 ویراست دوم، تعداد و معرفی بخش های کتاب اندیشه اسلامی1، تعداد صفحات کتاب اندیشه اسلامی1،

تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397 | 03:15 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات

نویسندگان: دکتر اکبر صیادکوه - دکتر کاووس حسن لی - دکتر منیژه عبدالهی-دکتر سیداحمد پارسا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 380صفحه
این کتاب دارای 6 فصل می باشد
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب سخن شیرین پارسی، کتاب سخن شیرین پارسی انتشارات سمت، تعدا صفحات و فصل های کتاب سخن شیرین پارسی، کتاب سخن شیرین پارسی نوشته دکتر اکبر صیادکوه و دکتر کاووس حسن لی و دکتر منیژه عبدالهی و دکتر سیداحمد پارسا،

تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397 | 03:07 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات

نویسنده: فرد آر.دیوید
ترجمه: دکتر سیدمحمد اعرابی - دکتر محمدتقی زاده مطلق
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 604 صفحه
این کتاب دارای 5بخش و 9فصل می باشد

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:نگاه اجمالی به مدیریت استراتژیک
بخش دوم: تدوین استراتژی
بخش سوم:اجرای استراتژی
بخش چهارم:ارزیابی استراتژی
بخش پنجم:تحلیل نمونه های مدیریت استراتژیک

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل 1: ماهیت مدیریت استراتژیک
فصل2: چشم انداز و ماموریت بنگاه
فصل3:بررسی عوامل خارجی
فصل4:ارزیابی عوامل داخلی
فصل5:استراتژی ها در عمل
فصل6:تحلیل و انتخاب استراتژی
فصل7:اجرای استراتژی ها:مسائل مربوط به مدیریت و عملیات
فصل8:اجرای استراتژی ها:مسائل مربوط به بازاریابی
،مالی/حسابداری، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات مدیریت
فصل9:بازنگری
، ارزیابی و کنترل استراتژیطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب مدیریت استراتژیک، کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر.دیوید، کتاب مدیریت استراتژیک ترجمه دکتر سیدمحمد اعرابی و دکتر محمد تقی زاده مطلق، معرفی فصل های کتاب مدیریت استراتژیک، معرفی بخش های کتاب مدیریت استراتژیک، تعداد و معرفی فصل ها و بخش های کتاب مدیریت استراتژیک، کتاب مدیریت استراتژیک انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،

تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397 | 02:47 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران


نویسندگان:محمدرحیم عیوضی - محمدجواد هراتی
ناشر:دفتر نشر معارف
تعداد صفحات: 208صفحه
این کتاب دارای 9 فصل می باشد

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:تعریف مفاهیم و عوامل شکل گیری انقلاب ها
فصل دوم:وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگوهای شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی
فصل سوم:چالش الگوی شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی در عصر مشروطه
فصل چهارم:عصر پهلوی
،شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی
فصل پنجم:روند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی و شکل گیری انقلاب
فصل ششم:انقلاب اسلامی
؛هویت خواهی و استقلال طلبی
فصل هفتم:تحلیلی بر تحولات دوران تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی
فصل هشتم:دستاوردهای انقلاب اسلامی
فصل نهم:آینده انقلاب اسلامی
؛فرصت ها و چالش هاطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران دفتر نشر معارف، کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی، کتاب درس عمومی انقلاب اسلامی ایران، تعداد صفحات کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، تعداد و معرفی فصل های کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، عکس کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران انتشارات معارف،

تاریخ : جمعه 16 شهریور 1397 | 09:51 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب توسعه مهارتهای مدیران


نویسندگان:بالدوین-بومر-روبین
ترجمه:سیدمهدی الوانی-عباس ابراهیمی-علی جمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 431صفحه
این کتاب دارای 3بخش و 10فصل می باشد

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:مهارتهای شخصی
بخش دوم:انگیزش
بخش سوم:مهارتهای گروهی و سازمانی

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:اثربخشی فردی
فصل دوم:ارتباطات
فصل سوم:حل مسئله و اخلاقیات
فصل چهارم:انگیزش
فصل پنجم:مدیریت عملکرد
فصل ششم:قدرت و نفوذ
فصل هفتم:رهبری
فصل هشتم:تنوع و اثربخشی تیمی
فصل نهم:تعارض و مذاکره
فصل دهم:ایجاد تغییر
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب توسعه مهارتهای مدیران، کتاب توسعه مهارتهای مدیران انتشارات سمت، کتاب توسعه مهارتهای مدیران ترجمه سیدمهدی الوانی و عباس ابراهیمی و علی جمالی، کتاب توسعه مهارتهای مدیران بالدوین و بومر و روبین، بخش ها و فصل های کتاب توسعه مهارتهای مدیران، تعداد بخش ها و فصل های کتاب توسعه مهارتهای مدیران،

تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب دانش خانواده و جمعیت


نویسنده: جمعی از نویسندگان
ناشر: دفتر نشر معارف
تعداد صفحات: 256صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:تشکیل خانواده(پیش از ازدواج)
فصل دوم:تشکیل خانواده(حین ازدواج)
فصل سوم:تحکیم خانواده
فصل چهارم:ایمن سازی خانواده
؛ آسیب ها و راهکارها
فصل پنجم:فرزندآوری و فرزندپروری
فصل ششم:جمعیت
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب دانش خانواده و جمعیت، کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم، تعداد صفحات کتاب دانش خانواده و جمعیت، تعداد و معرفی فصل های کتاب دانش خانواده و جمعیت، کتاب دانش خانواده و جمعیت نشر معارف، کتاب دانش خانواده و جمعیت(درس عمومی)،

تاریخ : پنجشنبه 28 تیر 1397 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 17 تیر 1397 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 تیر 1397 | 04:43 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب اخلاق حرفه اینویسنده:احد فرامرز قراملکی
ناشر:مجنون
تعداد صفحات:280صفحه

*تعداد و معرفی بخش ها*
بخش اول:نقش اخلاق حرفه ای در رهبری سازمان ها
بخش دوم:چیستی اخلاق حرفه ای
بخش سوم:اخلاق سازمان
بخش چهارم:مهارت های تشخیص و حل اثربخش مسائل اخلاقی در حرفه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:رمز و راز موفقیت سازمان در آینده
فصل دوم:رمز و راز اعتماد آفرینی
فصل سوم:از مسئولیت پذیری تا پیش بینی پذیری
فصل چهارم:زیست اخلاقی
فصل پنجم:اخلاق حرفه ای:از پیشه وران تا سازمان
فصل ششم:اخلاق حرفه ای:گستره معرفتی فراخ دامن
فصل هفتم:ابعاد اخلاقی سازمان
فصل هشتم:مسئولیت های اخلاقی رهبران سازمان
فصل نهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال مصرف کننده
فصل دهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال منابع انسانی
فصل یازدهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال رقبا
فصل دوازدهم:مسئولیت های اجتماعی سازمان
فصل سیزدهم:مسئولیت اخلاقی سازمان در قبال تامین کنندگان
فصل چهاردهم:جایگاه حقوق سهامداران در مسئولیت اخلاقی سازمان
فصل پانزدهم:ساختارشناسی مسائل اخلاقی
فصل شانزدهم:مهارت تشخیص مسائل اخلاقی در حرفه
فصل هفدهم:حل اثربخش مسائل اخلاقی بنگاه
فصل هجدهم:تعارض و دوراهه اخلاقی
فصل نوزدهم:دستورنامه ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان
فصل بیستم:آموزش اثربخش اخلاق حرفه ای
فصل بیست و یکم:نظریه های رشد اخلاقی
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب اخلاق حرفه ای، کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، تعداد و معرفی بخش های کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، تعداد و معرفی فصل های کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، کتاب اخلاق حرفه ای انتشارات مجنون، تعداد صفحات کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی، کتاب اخلاق حرفه ای احد فرامرز قراملکی انتشارات مجنون،

تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(سطح دو)مولف:نفیسه گل محمدی
ناشر:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات:396 صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
مهارت چهارم:صفحات گسترده
مهارت پنجم:پایگاه های داده
مهارت ششم:نمایش و ارائه مطالب
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(سطح دو)، کتاب گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر نفیسه گل محمدی، کتاب آموزش Excel انتشارات دیباگران تهران، کتاب آموزش Powerpoint نفیسه گل محمدی، کتاب گواهینامه کاربری کامپیوتر سطح دو انتشارات دیباگران تهران، کتاب آموزش Access نفیسه گل محمدی،

تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 1397 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب قانون صدور چکتدوین:سیدمهدی کمالان
ناشر:انتشارات کمالان
تعداد صفحات:48صفحه

*معرفی فصل ها*
این کتاب شامل موارد زیر می باشد:
قانون صدور چک
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده2
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آئین نامه اجرایی موضوع ماده6قانون فوق
از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
دادخواست مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ظهرنویس
دادخواست مطالبه وجه چک بی محل
جدول محاسبه مبلغ چک به اضافه خسارت تاخیر تادیهطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب قانون صدور چک، کتاب جیبی قانون صدور چک، کتاب قانون صدور چک تدوین سیدمهدی کمالان، کتاب قانون صدور چک انتشارات کمالان،

تاریخ : جمعه 14 اردیبهشت 1397 | 06:04 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه(سطح یک)مولفین: سیدعلی موسوی - مجید سبز علی گل
ناشر: انتشارات صفار
تعداد صفحات: 512صفحه

*تعداد و معرفی فصل ها*
فصل اول:سخت افزار
فصل دوم:نرم افزار
فصل سوم:شبکه ها
فصل چهارم:کاربرد ICT در زندگی
فصل پنجم:امنیت
فصل ششم:قوانین حق نشر
فصل هفتم:سیستم عامل
فصل هشتم:مدیریت فایل ها
فصل نهم:ابزارهای سودمند
فصل دهم:مدیریت چاپ
فصل یازدهم:مفاهیم پایه اینترنت
فصل دوازدهم:استفاده از مرورگر Internet Explorer
فصل سیزدهم:ملاحظات امنیتی
فصل چهاردهم:خروجی های وب
فصل پانزدهم:مفاهیم اولیه ارتباطات الکترونیکی
فصل شانزدهم: استفاده از پست الکترونیک
فصل هفدهم:مدیریت نامه ها
ضمیمه یک:برد اصلی و اجزای آن(مطالعه آزاد)
ضمیمه دوم:آزمون دوره ایطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، تعداد صفحات کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سیدعلی موسوی و مجید سبزعلی گل، تعداد فصل های کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک، معرفی فصل های کتاب گواهینامه بین المللی کاربری رایانه سطح یک،

تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
کتاب حقوق تجارت(کلیات،معاملات تجاری،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)


نویسنده: دکتر ربیعا اسکینی
ناشر:انتشارات سمت
تعداد صفحات: 209 صفحهطبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: کتاب حقوق تجارت ربیعا اسکینی، کتاب حقوق تجارت(کلیات و معاملات تجاری و تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی، تعداد صفحات کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق تجارت انتشارات سمت،

تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : سیدحسین ابراهیمی | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2