به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت) از دیلی‌میل، بدن با استفاده از چربی و گلوکز، فعال می‌شود. گلوکز، نوعی قند ساده در خون است. در واقع احساس گرسنگی، زنگ خطری است که بدن با مشاهده پایین آمدن قند خون، به صدا درمی‌آورد. ضعف، سرگیجه و لرزش بدن، از علایم قند خون پایین یا هیپوگلیسمی‌است.

بنابه گفته این محققان، عصبانیت هنگام گرسنگی هم نوعی علامت خطر است که بدن اعلام می‌کند.  در واقع بدخلقی ممکن است ارتباط عمیق‌تری با حال روحی و زمان وعده‌های غذایی داشته باشد.

این محققان که روی موضوع افسردگی از تمام جنبه‌های مختلف آن متمرکز شده‌اند، می‌خواهند از ارتباط بین قند خون، سیستم پاداش مغز و تنش متابولیستی نیز مطمئن شوند. آنها بارها مشاهده کرده‌اند که افراد افسرده، به اختلال‌های سوخت‌و‌سازی (متابولیسمی)، مانند دیابت، مبتلا می‌‌شوند و اکنون می‌خواستند بدانند که آیا عکس این موضوع هم صحت دارد؟ یعنی آیا اختلال‌های متابولیسمی‌ موجب افسردگی می‌شود؟

این محققان با تزریق دارو به موش‌های آزمایشگاهی، با پایین آوردن قند خون، نوعی گرسنگی در موش‌ها ایجاد کردند. دو نوع رفتار در این موش‌ها دیده شد. برخی از آنها به شدت دچار ضعف و بی‌حالی شدند و تعدادی از آنها هم رفتارهای نشاندهنده عصبانیت از خود بروز دادند. با بررسی این موش‌ها مشخص شد که هورمون استرس کورتیزول در آنها بسیار بالاست. در واقع بدن موش‌ها، گرسنگی و پایین بودن قند خون را نوعی تهدید تلقی کرده و با رفتارهای پر از اضطراب به آن واکنش نشان داده است. این بررسی  نشان داد که مواد مغذی روی سلامت ذهن اثر بسیار مثبتی دارد و رفتار و خلق‌وخوی فرد را کنترل می‌کند.

به گزارش طبنا، محققان معتقدند، عصبانیت هنگام گرسنگی، واکنش بیولوژی بدن برای اعلام خطر است و می‌خواهد وضعیت جسمی‌فرد را در حالت تعادل حفظ کند. در ضمن در برخی از افسردگی‌های بالینی، مواد مغذی مناسب، می‌توانند نقش موثری در بهبود حال روحی فرد داشته باشند.

مترجم: نادیا زکالوند

*منبع:(خبرگزاری سلامت Tebna)*